CH73.NET - FAQ's

Hoe plaats ik Mediaplayer in mijn webpagina

Wanneer je een audio of video stream wilt beluisteren/bekijken, dan is het mogelijk de URL van de stream gewoon in Mediaplayer te openen.

Ook kun je een link met daarin de stream plaatsen op een Webpagina. De stream opent dan (meestal automatisch) in Mediaplayer.

op deze pagina wordt aangegeven hoe je de stream in een kleine Mediaplayer kunt plaatsen, direct in je webpagina. Dit heet een "Embedded Mediaplayer".


De code voor de embedded mediaplayer

 

Belangrijk is allerereerst om de code voor de mediaplayer in de webpagina te plaatsen. Deze staat rechts. Als voorbeeld is een stream gebruikt met URL: http://webserver.com/test

Vervang deze natuurlijk uiteindelijk door de URL van de te tonen stream.

In de getoonde code zit een deel voor Internet Explorer en een deel voor Firefox.

Instellingen kunnen veranderd worden door te spelen met de parameters (de waarden achter VALUE en tussen quotes (')).

De <div...> en </div> tags kunnen weggelaten worden.

<div align=center><OBJECT ID="MediaPlayer" WIDTH=360 HEIGHT=480 classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"
standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://webserver.com/test">
<PARAM NAME="uiMode" VALUE="mini">
<PARAM NAME="autoStart" VALUE="true">
<PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="false">
<PARAM NAME="ShowDisplay" VALUE="true">
<PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="true">
<PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="true">
<PARAM NAME="ShowTracker" VALUE="true">
<PARAM NAME="Volume" VALUE="80">
<EMBED type='application/x-mplayer2' pluginspage='http://microsoft.com/windows/mediaplayer/nl/download/'
id='MediaPlayer' name='mediaPlayer' displaysize='4' autosize='1'
bgcolor='black' showcontrols='true' showtracker='true' enableContextMenu='0'
showdisplay='true' showstatusbar='-1' videoborder3d='-1' width='360' height='480'
src="http://webserver.com/test" autostart='1' >
</EMBED>
</OBJECT></div>